کرم اکسیدان اکیا 6% شماره 1 حجم 150 میل

49,000 تومان
4 امتیاز
Okeea Oxidan Cream 6% N1 150ml
 • شماره 1 - %6 - %20 حجمی
 • حجم 150 میل
 • محصول ایتالیا
 • مناسب برای پوست سر حساس و موی شکننده
 • حاوی پروتین گندم
 • مناسب برای ترکیب با هر برند

کرم اکسیدان اکیا 9% شماره 2 حجم 150 میل

49,000 تومان
4 امتیاز
Okeea Oxidan Cream 9% N2 150ml
 • شماره 2 - %9 - %30 حجمی
 • حجم 150 میل
 • محصول ایتالیا
 • مناسب برای پوست سر حساس و موی شکننده
 • حاوی پروتین گندم
 • مناسب برای ترکیب با هر برند

کرم اکسیدان کراتینه دوماسی شماره 1 حجم 1000 میل 6%

75,000 تومان
7 امتیاز
Domacy Oxidan Cream 6% N1 1000ml
 • شماره 1 - %6 - %20 حجمی
 • حجم 1000 میل
 • محصول ایران
 • حاوی کراتین

کرم اکسیدان کراتینه دوماسی شماره 2 حجم 1000 میل 9%

75,000 تومان
7 امتیاز
Domacy Oxidan Cream 9% N2 1000ml
 • شماره 2 - %9 - %30 حجمی
 • حجم 1000 میل
 • محصول ایران
 • حاوی کراتین

کرم اکسیدان کراتینه دوماسی شماره 3 حجم 180 میل 12%

15,000 تومان
1 امتیاز
Domacy Oxidan Cream 12% N3 180ml
 • شماره 3 - %12 - %40 حجمی
 • حجم 180 میل
 • محصول ایران
 • حاوی کراتین

کرم اکسیدان کراتینه دوماسی شماره 1 حجم 180 میل 6%

25,000 تومان
2 امتیاز
Domacy Oxidan Cream 6% N1 180ml
 • شماره 1 - %6 - %20 حجمی
 • حجم 180 میل
 • محصول ایران
 • حاوی کراتین

کرم اکسیدان کراتینه دوماسی شماره 2 حجم 180 میل 9%

25,000 تومان
2 امتیاز
Domacy Oxidan Cream 9% N2 180ml
 • شماره 2 - %9 - %30 حجمی
 • حجم 180 میل
 • محصول ایران
 • حاوی کراتین