نمایش دادن همه 10 نتیجه

مام صابونی سکرت مدل Unscented بدون بو حجم 73گرم

295,000 تومان
29 امتیاز
Secret Unscented Anti Perspirant Stick, 45g
 • بدون بو و رایحه
 • محافظت در برابر بوی بد تعریق
 • حفظ احساس سبکی و تازگی پوست
 • بدون ایجاد لک و سفیدی روی لباس
 • جلوگیری از تحریک و حساسیت پوست
 • حاوی نرم کننده و تسکین دهنده پوست
 • محفاظت کامل و 24 ساعته از خشکی زیر بغل

مام صابونی سکرت مدل Powder Fresh2 حجم 73گرم

295,000 تومان
29 امتیاز
Secret Powder Fresh2 Anti Perspirant Stick, 45g
 • محافظت در برابر بوی بد تعریق
 • حفظ احساس سبکی و تازگی پوست
 • بدون ایجاد لک و سفیدی روی لباس
 • جلوگیری از تحریک و حساسیت پوست
 • حاوی نرم کننده و تسکین دهنده پوست
 • محفاظت کامل و 24 ساعته از خشکی زیر بغل

مام صابونی سکرت مدل Spring Breeze حجم 73گرم

295,000 تومان
29 امتیاز
Secret Spring Breeze Anti Perspirant Stick, 45g
 • محافظت در برابر بوی بد تعریق
 • حفظ احساس سبکی و تازگی پوست
 • بدون ایجاد لک و سفیدی روی لباس
 • جلوگیری از تحریک و حساسیت پوست
 • حاوی نرم کننده و تسکین دهنده پوست
 • محفاظت کامل و 24 ساعته از خشکی زیر بغل

مام صابونی سکرت مدل Sheer Clean حجم 73گرم

295,000 تومان
29 امتیاز
Secret Sheer Clean Anti Perspirant Stick, 45g
 • محافظت در برابر بوی بد تعریق
 • حفظ احساس سبکی و تازگی پوست
 • بدون ایجاد لک و سفیدی روی لباس
 • جلوگیری از تحریک و حساسیت پوست
 • حاوی نرم کننده و تسکین دهنده پوست
 • محفاظت کامل و 24 ساعته از خشکی زیر بغل

مام صابونی سکرت مدل Powder Fresh حجم 73گرم

295,000 تومان
29 امتیاز
Secret Powder Fresh Anti Perspirant Stick, 45g
 • محافظت در برابر بوی بد تعریق
 • حفظ احساس سبکی و تازگی پوست
 • بدون ایجاد لک و سفیدی روی لباس
 • جلوگیری از تحریک و حساسیت پوست
 • حاوی نرم کننده و تسکین دهنده پوست
 • محفاظت کامل و 24 ساعته از خشکی زیر بغل

مام استیکی کلینیکال سکرت مدل Clean Lavender حجم 45 گرم

245,000 تومان
24 امتیاز
Secret Clinical Strength Soft Solid Clean Lavender Anti Perspirant Stick, 45g
 • از بین برنده بوی نامطبوع عرق
 • دارای رایحه دلپذیر و خوشایند اسطخودوس (لَوِندِر)
 • حفظ احساس سبکی و تازگی پوست
 • بدون ایجاد لک و سفیدی روی لباس
 • محافظت در برابر سه عامل تعریق شامل استرس، تحرک و گرما
 • محفاظت کامل و 48 ساعته از خشکی زیر بغل
 • حاوی نرم کننده و تسکین دهنده پوست
 • جلوگیری از تحریک و حساسیت پوست
 • حجم 45 گرم

مام استیکی کلینیکال سکرت مدل Free بدون رایحه حجم 45 گرم

245,000 تومان
24 امتیاز
Secret Clinical Strength Soft Solid Free Anti Perspirant Stick, 45g
 • از بین برنده بوی نامطبوع عرق
 • فاقد بو و رایحه و ضد حساسیت
 • مناسب پوست های حساس
 • حفظ احساس سبکی و تازگی پوست
 • بدون ایجاد لک و سفیدی روی لباس
 • محافظت در برابر سه عامل تعریق شامل استرس، تحرک و گرما
 • محفاظت کامل و 48 ساعته از خشکی زیر بغل
 • حاوی نرم کننده و تسکین دهنده پوست
 • جلوگیری از تحریک و حساسیت پوست
 • حجم 45 گرم

مام استیکی کلینیکال سکرت مدل Light and Fresh حجم 45 گرم

245,000 تومان
24 امتیاز
Secret Clinical Strength Soft Solid Light and Fresh Anti Perspirant Stick, 45g
 • از بین برنده بوی نامطبوع عرق
 • حفظ احساس سبکی و تازگی پوست
 • بدون ایجاد لک و سفیدی روی لباس
 • محافظت در برابر سه عامل تعریق شامل استرس، تحرک و گرما
 • محفاظت کامل و 48 ساعته از خشکی زیر بغل
 • حاوی نرم کننده و تسکین دهنده پوست
 • جلوگیری از تحریک و حساسیت پوست
 • حجم 45 گرم

مام استیکی کلینیکال سکرت مدل Powder Protection حجم 45 گرم

245,000 تومان
24 امتیاز
Secret Clinical Strength Soft Solid Powder Protection Anti Perspirant Stick, 45g
 • از بین برنده بوی نامطبوع عرق
 • بدون ایجاد لک و سفیدی روی لباس
 • محافظت در برابر سه عامل تعریق شامل استرس، تحرک و گرما
 • محفاظت کامل و 48 ساعته از خشکی زیر بغل
 • حاوی نرم کننده و تسکین دهنده پوست
 • جلوگیری از تحریک و حساسیت پوست
 • حجم 45 گرم

مام استیکی زنانه کلینیکال سکرت مدل Active حجم 45 گرم

245,000 تومان
24 امتیاز
Secret Clinical Strength Soft Solid Active Anti Perspirant Stick, 45g
 • از بین برنده بوی نامطبوع عرق
 • بدون ایجاد لک و سفیدی روی لباس
 • مراقبت کننده ویژه خشکی زیر بغل در شرایط پرتحرک
 • محفاظت 4 برابر بیشتر در برابر تعریق ناشی از استرس
 • محافظت در برابر سه عامل تعریق شامل استرس، تحرک و گرما
 • محفاظت کامل و 48 ساعته از خشکی زیر بغل
 • حاوی نرم کننده و تسکین دهنده پوست
 • جلوگیری از تحریک و حساسیت پوست
 • حجم 45 گرم